"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"
Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 6.1 "Paszport do eksportu"
Tytuł projektu: "Przygotowanie i wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez SIENTE SP. Z O. O."


Ogłoszenia o przetargach

Do góry